Virkelighedsnære undervisningsforløb


Projekt: Erhvervslivskontakt

Projekt: Erhvervslivskontakt – Virkelighedsnære undervisningsforløb er gennemført i et samarbejde mellem BCE-skolernes gymnasieafdelinger. Projektet er gennemført i 2010.

I hhx-uddannelsen tillægges det stor betydning, at undervisningen tilrettelægges i forhold til at inddrage virksomhedsnære problemstillinger i videst muligt omfang. Nærværende projekt har netop til formål at bidrage til at styrke hhx-uddannelsens erhvervsprofil yderligere.

Inddragelsen af erhvervslivet i undervisningen kan ske på mange forskellige måder. Netop denne mangfoldighed af måder at inddrage erhvervslivet på i undervisningen har vi i dette projekt søgt at synliggøre. Dette kommer til udtryk ved, at de foreslåede forløb henvender sig til forskellige klassetrin og tidsmæssigt varierer fra få timer til hele uddannelsesforløbet.

Deltagende gymnasier: Niels Brock, IBC-Kolding, Tietgenskolen og Aalborg Handelsskole.
Projektet er muliggjort i kraft af økonomisk støtte fra Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat, der har ydet støtte gennem deres uddannelsesfonde. På vegne af BCEskolerne udtrykker Styregruppen bag projektet derfor stor tak til Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk