Erasmus+ VET Mobility Charter


På Aalborg Handelsskole har vi fået tildelt ERASMUS+ VET Mobility Charter. Et VET Mobility Charter er en akkreditering som udstedes af EU Kommissionen. Dette charter gør det muligt for Aalborg Handelsskole at gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet. Formålet med et Erasmus Vet Charter er at tilskynde institutioner - herunder Aalborg Handelsskole – som har erfaring med at tilrettelægge mobilitetsophold for elever og medarbejdere til at videreudvikle deres internationaliseringsstrategier. Da Aalborg Handelsskole nu har fået tildelt et charter, får skolen dermed mulighed for at søge om mobilitetsophold på en forenklet måde. 

Charteret gælder indtil 2020 og er en stor hjælp til, at vi på Aalborg Handelsskole kan planlægge langsigtet og videreudvikle skolens internationaliseringsstrategier.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk