Elev- og praktikpladspris


Siden 2006 har Aalborg Handelsskole hvert år uddelt en elev- og praktikpladspris til både elever og virksomheder, der har udvist et særligt engagement i forbindelse med elevernes uddannelsesforløb. Det er henholdsvis virksomhederne og eleverne selv, der kan indstille hinanden til den fornemme pris. Herefter udvælger en dommerkomité en række nominerede til at modtage prisen.

Mere om indstilling til elevprisen

Alle virksomheder, der enten har udlært eller udlærer en elev fra Aalborg Handelsskole inden for detail, handel eller kontor kan indstille deres helt særlige elev som kandidat til elevprisen. Begrundelserne for at indstille en elev til prisen kan være mange:

- eleven har udvist et særligt engagement
- eleven har udvist team-spirit og været en god kollega
- Eleven har været yderst stabil og fagligt dygtig
- Eleven er vokset både fagligt og personligt i løbet af elevtiden
… eller en kombination af det hele! 

Mere om indstilling til praktikpladsprisen

Mange virksomheder gør sig stor umage for at gøre deres elevers uddannelse til en god oplevelse for alle, der er involveret i uddannelsesforløbet. Disse virksomheder vil vi gerne støtte og fremhæve ved at uddele en pris til den bedste praktikplads. Ved praktikpladsprisen er det eleverne, der indstiller deres egen arbejdsplads til titlen, og det er derfor elevernes syn på arbejdspladsen, der ligger til grund for bedømmelsen. Med i bedømmelsen er bl.a., at virksomheden skal gøre en ekstraordinær indsats over for eleverne og samtidig gøre uddannelsen til en god oplevelse. Er du elev i en virksomhed, som fortjener en anerkendelse for sit uddannelsesarbejde, bør du indsende en indstilling til skolen. 
Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk