Bliv censor


Tillykke – du får 10 for et godt projekt og en fin fremlæggelse. Sådan kan de afsluttende ord lyde, når censor og lærer har voteret efter en eksamen. Udover at samarbejde med Aalborg Handelsskoles elever i forskellige projekter, har I desuden mulighed for at tage skridtet videre – nemlig ved at medvirke som censor og dermed deltage i bedømmelsen eller evalueringen af elevernes arbejde. Gennem censorarbejde vil I få et bedre kendskab til undervisningen og det faglige niveau, og samtidig kan I være med til at sikre kvaliteten af de færdiguddannede. Jeres erfaring i erhvervslivet vil endvidere gavne eleverne, da I sidder med et godt grundlag for at spørge ind til elevernes arbejde og viden ud fra et arbejdsfagligt perspektiv.

Det er undervisningsministeriet, der skal godkende jer som censorer. For at blive godkendt, skal I have en faglig kompetence – dvs. en kandidateksamen i det pågældende fagområde.

Få mere information om mulighederne for at indgå i censorarbejdet ved at kontakte en repræsentant fra skolens erhvervslivskontakt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk