Bestyrelse


Aalborg Handelsskoles bestyrelse er konstitueret med følgende medlemmer:

Arbejdsgiverrepræsentanter

 • Direktør René Daarbak - udpeget af Erhverv Norddanmark (næstformand)
 • Personalechef Camilla Mygind Møller – udpeget af Dansk Erhverv
 • HR chef Charlotte Rye – udpeget af Erhverv Norddanmark

Arbejdstagerrepræsentanter

 • Formand for HK Nordjylland Mette Lyndgaard Pedersen – udpeget af HK (formand)
 • Sektorformand Kate Ziegler – udpeget af HK Nordjylland
 • Sektorformand Katharina Antonsen - udpeget af HK Nordjylland
 • Rådmand Jørgen Hein – udpeget af Aalborg Byråd
 • Uddannelseschef Henriette Eduardsen – udpeget af Aalborg Handelsskole

Medarbejderrepræsentanter

 • Lektor Anne Bæk Hansen
 • Lektor Jan Nøhr Christensen

Elevrepræsentanter

 • Niels Christian Sørensen, eud/eux
 • Victoria Grøn Uhrenfeldt, hhx
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk