Arrangementer


På Aalborg Handelsskole afholdes der løbende spændende arrangementer. Nogle af dem er årligt tilbagevendende begivenheder, som f.eks. elev- og praktikpladsprisen, mens andre kun afholdes en enkelt gang. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk