Aktiviteter målrettet grundskoler og efterskoler


På Handelsgymnasiet Aalborg (HHX) og Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser (EUD/EUX Business) deltager vi rigtig gerne i undervisningsforløb med grund- og efterskoler – og vi har stor erfaring med flere spændende forløb. 

Ud over at give eleverne kendskab til ungdomsuddannelsernes fagrækker, giver forløbene også andre
fordele for jer som skole:

  • Velegnede som indhold eller supplement i forbindelse med faget “Uddannelse og job”-aktiviteter
  • Mulighed for at supplere den daglige undervisning med nye læringsmetoder, tværfaglig undervisning og teamsamarbejde.
  • Mulighed for at få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der opnås på vores ungdomsuddannelser.
  • Mulighed for at inddrage vores elever i undervisningen som sparringspartnere for grundskoleeleverne.
  • Netværksdannelse mellem jeres lærere i grundskolen og vores undervisere.
 

Spændende aktiviteter målrettet jer

Aktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes behov og de emner, som de beskæftiger sig med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbet sig fra traditionelle brobygningsforløb. Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem jeres lærere og vores ungdomsuddannelser.

Læs mere om de enkelte aktiviteter:

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk